กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Close Panel

ภาพงานปีใหม่ม้ง 2556

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล

ภาพงานปีใหม่ม้ง ปี 2556

นายวิเชียร  ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง 2556

45 ชาติพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

สีสันภายในงานชาติพันธ์ม้งต่างแต่งกายด้วยชุดที่สวยที่สุด

ที่ตั้ง;บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0-531-1248-6 โทรสาร.0-531-2491