สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

โครงการวิจัยภูมิปัญญาเชิงอ

ประกาศผู้ชนะราคา 17 มกราคม 2561

ผู้อำนวยการหญิงคนแรกของ สสว.

การพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้า

การพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัน

ประชุมบูรณาการโครงการด้านก

ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุส

รณรงค์คุ้มครองสวัสดิภาพ และพิทักษ์สิทธิ์เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล


รณรงค์คุ้มครองสวัสดิภาพ และพิทักษ์สิทธิ์เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

26 มิถุนายน 2560


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai