สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

สรุปผลการดำเนินการบูรณาการ

ตระหนักรู้ สู่ ความเท่าเทียม

ผู้ว่าพบประชาชน 28 ส.ค 61

ผู้ว่าพบประชาชน 22 ส.ค 61

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 17 ส.ค 61

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 ฉบ

สสว.10 ยินดีต้อนรับ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงานผู้สูงอายุบูรณาการ ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานผู้สูงอายุบูรณาการ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงานผู้สูงอายุบูรณาการ ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานผู้สูงอายุบูรณาการ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai