สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Close Panel

ข่าวประชาสัมพันธ์..

จิตอาสา 904 ( 5 เม.ย62)

พฤหัสบดี...ศรีสุข (4เม.ย62)

เก็บข้อมูลระดมความคิด (3เม.ย62)

ประชุมสมัชชา ครอบครัว 2562 (3 เม.ย

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร

แถลงข่าว พม.Poll สร้างสุขผู้สูง

Conference ครั้งที่ 3 (1เม.ย62)

นักเฝ้าระวัง (1 เม.ย 62 )

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28 กุมภาพันธ์ 2561

เขียนโดย Administrator
PDFพิมพ์อีเมล


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่

ที่ตั้ง :: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491

Website :: http://www.tpso10.org  Email :: tpso10@m-society.go.th  Facebook :: TPSO10 Chiang Mai